• many overlapping roadway bridges, transportation

  Решения Foxboro разпределена система за управление (DCS)

  Запознайте се с Вашата отговаряща на изискванията на бъдещето система за управление

  • Открийте нашите решения за разпределени системи за управление

   Решенията за автоматизация на процеси от Schneider Electric предлагат оперативна цялост за Вашия завод, идеи за Вашия персонал и осигурена за бъдещето платформа за Вашата дейност.

   Гледайте
   Workers talking at oil refinery
   инженер по поддръжката, софтуер за управление на съоръжения

   Предизвикателства

   Подобрява експлоатацията на съоръжението и печалбите. Оптимизира потреблението на електроенергия и устойчиво развитие. Редуцира времето за престой. Повишава ефективността на оператора. Повишава инженерната ефективност и ефективността на поддръжката.
   работници гледат в монитори, софтуер за управление на енергия и съоръжения

   Решения за разпределена система за управление (РСУ) Foxboro

   Защита на експлоатационната цялост, подобрява експлоатационния анализ и позволява на служителите да се адаптират лесно и при ниски разходи към текущите и предстоящи промени.