• Default Alternative Text

  Център за данни и мрежови системи

  Водещ доставчик на решения за инженерната инфраструктура на цялостен център за данни и неговия жизнен цикъл.

  Продуктова снимка на човек пред IT сървърно помещение.

  Системи и приложения

  Оператор извършващ управление на център за данни в сървърното помещение, услуги за центрове за данни, експлоатация на центрове за данни.

  Предизвикателства