• Businessman with tablet computer in hands, blurred background, modern business building
  Поддържайте съоръжението си безопасно, надеждно, производително и ефективно

  Услуги

  Теч на вода от връзка между две големи тръби, управление на водите

  Предизвикателства

  - Модернизация на остаряла инфраструктура - Осигуряване на общественото здраве, безопасност и сигурност - Минимизиране на потреблението на енергия - Балансиране на изразходването на средства и финансирането - Адаптация към усилващия се регулаторен натиск
  работник в съоръжение за управление на водни ресурси

  Услуги

  Поддържайте процесите на максимално ниво на ефективност, навсякъде, по всяко време на деня