• Default Alternative Text
  Оптимизирайте данните за оперативната производителност в реално време и информация през отворени платформи в интегрираните системи

  Решения за процесна автоматизация

  Теч на вода от връзка между две големи тръби, управление на водите

  Предизвикателства

  - Свързване и активиране на водната общност - Ефективна модернизация на остаряла инфраструктура - Използване на големи данни за бизнес анализи - Удължаване на живота на активите и технологични инвестиции - Интуитивно прилагане на технологиите към съвременната работна сила
  работник в съоръжение за управление на водни ресурси

  Решения за автоматизация

  Използване на отворени архитектури за опростяване, надеждност и производителност