• Default Alternative Text

  ГОТОВИ ПРОЕКТИ "ДО КЛЮЧ"

Default Alternative Text

Предизвикателства пред индустриалните проекти

Повишеното ниво на сложност, отдалечеността и по-стриктният контрол на разходите изискват наличито на глобален доставчик, който разбира местните потребности и може да постигне успех дори без оптимална инфраструктура.

Проекти и услуги - жизнен цикъл

Алтернативен текст по подразбиране
 • Решения

  Професионални услуги без аналог на Schneider Electric:
   
  • Управление на проекти, от участието в тръжната процедура до изпълнението.
  • Инженерни дейности: Електроразпределение, системи за автоматизация, ИТ, наблюдение и сградна автоматизация
  • Системна интеграция: Софтуер за автоматизация, производство и предприятия.
  • Консултантски услуги: Интеграция на данни, моделиране, проектиране и симулиране, кибер сигурност.
  • Координация и интеграция на външни доставчици и изпълнители.
  • Управление на международни проекти.
 • Ползи

  Не можете да си позволите никакви усложнения, затова ние опростяваме процеса, като координираме доставчиците, прилагаме изискуемите международни стандарти и интегрираме приложения и системи. Schneider Electric дава сигурност на Вашите нови проекти и опции за разширяване в сложни среди.
 • Разликата

  • Глобална координация и локално присъствие.
  • Водеща роля в областта на енергията и инфраструктурата, промишлените процеси, сградната автоматизация, центровете за данни и мрежите.
  • Експрертна поддръжка чрез нашите глобални приложни центрове за минното дело, минералите и металите.
  • Множество проекти и центрове за изпълнение.

Ползи

 • Циментов завод през нощта, производство на цимент.

  По-добри резултати при разработването на предизвикателен проект.

 • Инженер с цифров таблет, стоящ пред соларни панели, управление на енергията.

  Опростено управление на проектите в резултат от работата с един доставчик.

 • Архитект, чертаещ планове, отчетност в областта на устойчивото развитие

  По-добра координация на глобалните проекти.