• Default Alternative Text

  Управление и мониторинг на активите

  Бизнесмен с фотоапарат в ръка, за да направи снимка, на бял фон - 64567 :  shutterstock, машинно управление, управление на енергията, минна индустрия

  Управление на активите в минното дело

  Днес минните компании трябва да максимизират живота и производителността на активите чрез нови най-добри практики, като комплексно техническо обслужване на производството, които съдействат за получаване на максимума от капиталовите инвестиции.
  • Оползотворяване на активите в минното дело

   Вижте как решението за оползотворяване на активите в минното дело на Schneider Electric съдейства за намаляване на разходите за техническо обслужване и себестойността на тон.

   • Решения

    • Мониторингът и управлението на състоянието е решение, което набира и анализира в реално време диагностични данни от всички производствени активи на завода. То инициира подходящи действия за подобряване на общата производителност на активите и управление на съответните операции и дейностите по конструиране и техническо обслужване.
    • Прогностичният анализ предлага платформа за непрекъснат мониторинг на производителността на активите в реално време.
    • Инструментите за оценка на производителността осъществяват контекстуален анализ в реално време на общата ефективност и престоите на оборудването.
   • Основни ползи

    Нашето цялостно решение за управление на активите инициира действия, които подобряват общата ефективност на активите и подпомагат управлението на свързаните с тях операции, като дейностите по конструиране и техническо обслужване.
   • Преимущества

    • Напълно интегриран подход за оценка на производителността на активите, мониторинг на състоянието и прогностичен анализ
    • Уникални, авагардни алгоритми за прогнозиране, идентифициращи и най-малките промени в системното поведение, които често пъти са знаци за ранно предупреждение относно проблеми с производителността и изправността на оборудването

   Ползи

   • Циментов завод през нощта, производство на цимент.
    • Предотвратяване на проблеми с оборудването 
    • Идентификация на активи с незадоволителни характеристики
   • Инсталация за сондиране и добив на газ, нефт и газ, минна индустрия
    • Съкращаване на непланираните престои 
    • Намаляване на разходите за техническо обслужване
   • Работник в мина с пълни шепи с въглища, минна индустрия, обработка на минерали
    • Повишаване на експлоатационната готовност и надеждността 
    • Удължаване на експлоатационния срок на оборудването.