• Gas drilling installation, oil and gas, mining industry.

  Електроразпределение

  Electrical station, energy access, power management.

  Сърцевината на Вашия бизнес.

  От новите проекти до разширенията, необходимо е справяне с редица предизвикателства:

  • Дисциплинирано разпределение на бюджета и управление на разходите
  • Безопасност на хората и активите
  • Експлоатационна готовност на критични електрически системи
  • Съответстиве с международните стандарти и местната нормативна уредба
  • Решения

   Разширена гама решения за разпределение, защита, контрол и управление на електросистеми:

   • Смарт Е-домове: Сглобяеми подстанции, командни зали и мобилни центрове за данни
   • Електроразпределително оборудване НН и СрН: цялостно техническо решение за подстанции, оборудване и компоненти ниско/средно напрежение
   • Надзор: За електроразпределение и автоматизация на подстанциите
  • Конкурентно предложение

   Е-дом: подробно разработено, готово за приложение и проверено решение.

   • Рентабилно
   • В пълно съответствие с валидните в момента стандарти в строителството и други приложими стандарти
   • Адаптирано към климатичните/еклогичните изисквания на завода
   • Изпитано, проверено и индустриализирано от Schneider Electric
   • Интегриран контрол на безопасността, сигурността и достъпа
  • Диференциация

   Най-голямото интегрирано предложение в областта на електроразпределението

   • Проверени решения, които отговарят на стандартите и екологичните ограничения
   • Ефективна и надеждна верига на доставките с индустриален отпечатък и локални услуги близо до Вашия завод
   • Опитни и сертифицирани конструкторски екипи за обезпечаване на Вашите проекти

  Ползи

  • Инженери в командна зала на металургичен завод, индустриална автоматизация, защитни продукти


   Надеждна защита на критични за мисията системи

  • Металург, работещ до открита стоманодобивна електродъгова пещ в индустриална леярна, индустриална автоматизация, обработка на минерали


   По-малко прекъсвания

  • Изливане на разтопена стомана в доменна пещ, обработка на минерали, система за изпълнение на производството


   Предотвратяване на загубата на данни и свързаните с това производствени загуби