• Default Alternative Text

    Частни облачни системи

    Интегрирана физическа инфраструктура изгражда Вашата виртуална среда.

    • Mercy Health: Отвъд дигиталната болница Mercy Health е съвременна организация в областта на здравеопазването, която си партнира със Schneider Electric за всички нужди свързани с техния център за данни през последните шест години. Работата със Schneider Electric позволи на Mercy да промени своя бизнес модел от болница, поддържана от център за данни към система за център за данни, която поддържа болници.