• Default Alternative Text

  Минно дело, добив на минерали, металургия

  Нашите технически решения в областта на минното дело, добивът на минерали и металургия Ви помагат да постигнете ефективност на процеса и енергийна ефективност, както и много повече.

  Проучване на нашата оферта
  Load More

  Подобряване на производителността на активите в рудодобива чрез прогностичен анализ

  9/19/2016

  Прогностичният анализ повишава производителността на активите за удължаване на техния полезен живот, намаляване на времето на престой и подобряване на цялостната ефективност на оборудването