• Default Alternative Text
  Един доставчик за нови заводи, модернизации и разширения

  Проекти и услуги

  Мъж на зряла възраст със скица в ръка, в завод, промишлено производство, минна индустрия

  Управление на проекти

  Изграждането на нов завод или въвеждането на голямо разширение създава множество предизвикателства, включително усложняване на процесите, ограничения в бюджета, недостатъчна местна инфраструктура и липса на опитна работна сила. Глобалните проекти са още по-голямо предизвикателство, тъй като изискват международна координация и разбиране на местните изисквания.
  Залез в преработвателен завод, обработка на минерали

  Нашите възможности за предоставяне на проекти и услуги

  Защо да работите с Schneider Electric?

  • Алтернативен текст по подразбиране Международно присъствие/ местна координация Schneider Electric оставя уникален глобален отпечатък, който ни позволява да осъзнаем Вашите локални изисквания и стандарти и да управляваме по подходящ начин Вашите международни проекти.
  • Алтернативен текст по подразбиране Много предизвикателства/ един доставчик От видеонаблюдението до подстанциите - много малко компании имат експертните познания в такъв широк спектър от дисциплини.

  Факти

  • Синя икона с часовник Един от най-старите медни рудници в света функционира от 1910 г.
  • Синя икона с инструменти Наличието на програма за техническа профилактика може да намали риска от непланирани престои с 66%.