• Man inspecting metal coils, mineral processing

  МЕТАЛИ

  Нашите цялостни решения за металургията Ви дават възможност да оптимизирате производството и заводските операции, като същевременно постигате целите за безопасност и устойчиво развитие.

  Мъж, работещ в близост до топилна пещ за обработка на метали, обработка на минерали

  Предизвикателства

  Повишаване на безопасността на работниците. Осигуряване на устойчиво развитие. Максимизиране на резултатите, печалбата и маржа. Оптимизиране на оперативните и капиталовите разходи. Привличане и развиване на нови таланти.
  Изливане на разтопена стомана в доменна пещ, обработка на минерали, система за изпълнение на производството

  Нашите решения за металургията

  Съдействане за устойчивото развитие на металургията

  Защо да работите с Schneider Electric?

  • Икона за ръкостискане Ние ценим нашите партньорства Получаване и поддържане на Вашия социален лиценз за работа чрез нашите решения и услуги в областта на енергията и устойчивото развитие.
  • Алтернативен текст по подразбиране Обслужване на едно гише за металургията Повишаване на ефективността на операциите и максимизиране на създаваната стойност с нашите решения за оптимизиране на производството и операциите.

  Факти

  • Алтернативен текст по подразбиране Производството на стомана е твърде енергоемко и делът му в общите производствени разходи възлиза на до 40%.
  • Икона Син Лист Средно до 15% от капиталовите разходи в стоманената индустрия в САЩ се използват за екологични инициативи.
  • Синя икона на земята с изобразена на нея Америка В световен мащаб през 2013 г. бяха произведени 1.6 милиарда тона нерафинирана стомана.
  • Синя икона на автомобил През 2013 г. бяха произведени повече от 87 милиона моторни превозни средства, изискващи общо 79 милиона тона стомана.
  • Синя икона smart city (интелигентен град) През 2013 г. най-голямото потребление на стомана на глава от населението бе в Южна Корея, което е 3 пъти по-голямо от това в САЩ.