• Default Alternative Text

  Минно дело, добив на минерали, металургия

  Нашите технически решения в областта на минното дело, добивът на минерали и металургия Ви помагат да постигнете ефективност на процеса и енергийна ефективност, както и много повече.

  Проучване на нашата оферта

  Услуги

  Schneider Electric целенасочено поддържа и повишава надеждността, производителността, удобството при експлоатация и ефективността на Вашата система, като Ви предоставя решения за електрозахранване, автоматизация и контрол. Освен това Шнайдер Електрик, предлага и реализира решения за обслужване по време на през целия жизнен цикъл на оборудването.  Нашите сервизни услуги са изградени по такъв начин, че да можете да изберете равнището на експертиза и ресурси, от които имате нужда, за да запазите Вашите  процеси и инфраструктура с върхови експлоатационни резултати навсякъде и по всяко време, когато имате нужда от нас.

  Открийте нашите услуги

  Свържете се с нас за повече информация

  Моля свържете се с нашия Център за обслужване на клиенти, за да научите повече относно нашите продукти, услуги и техническа поддръжка.