• Default Alternative Text

  ИЗБЕРЕТЕ ВЕРСИЯТА НА FACILITY HERO, ПОДХОДЯЩА ЗА ВАШИЯ ОБЕКТ

  • Безплатна версия

   • Дигитален дневник на активите:  Дневник за съхранените данни, план за техническа поддръжка с известия, доклади, геолокация и QR кодове
   • 1 администратор, неограничен брой наблюдатели
   • Размер на паметта: 100 MB

   > Абонирайте се за безплатната версия

  • Connect

   • Дигитален дневник на активите: Дневник на съхранените данни, план за техническа поддръжка с известия, доклади, геолокация и QR кодове
   • 1 администратор, неограничен брой наблюдатели
   • Размер на паметта: 100 MB
   • Аларми от 5 свързани актива или системи (с опция за добавяне на още)

   > Абонирайте се за Connect

  • Professional

   • Дигитален дневник на активите: Дневник на съхранените данни, план за техническа поддръжка с известия, доклади, геолокация и QR кодове
   • 5 администратора, неограничен брой наблюдатели (с опция за добавяне на още) 
   • Неограничена памет
   • Опция: Аларми от свързани активи или системи

   > Абонирайте се за Professional

  • Expert

   • Дигитален дневник на активите: Дневник на съхранените данни, план за техническа поддръжка с известия, доклади, геолокация и QR кодове
   • API лиценз за активиране обмена на данни чрез софтуер на трети лица
   • 12 администратора, неограничен брой наблюдатели (с опция за добавяне на още)
   • Неограничена памет
   • Опция: Аларми от свързани активи или системи

   > Абонирайте се за Expert