• Default Alternative Text

  PLC модернизация

  Предизвикателства

  Защитете инвестициите в хардуер и програмни продукти

  В съвременната тежка бизнес среда, търсите рентабилни методи да защитите инвестициите си в хардуер и програмни продукти, като в същото време удължите живота на компонентите и подобрите производствените си процеси.

  Обновяване

  Алтернативен текст по подразбиране
  • Решения

   Като експерти в услугите за автоматизация и PLC преобразувания, ние предлагаме консултации и решения за актуализация, за да Ви помогнем да преминете към най-съвременни нива на управление, ефективност, безопасност и производителност.
  • Конкурентно предложение

   С методика, която намалява рисковете и ускорява Вашия проект за модернизация, ще гарантираме запазването на предишните Ви инвестиции и знанията, натрупани от оперативния Ви персонал.
  • Диференциация

   Добре обучени сервизни екипи с технически умения на най-високо ниво, ефективни и доказани методики за миграция, инструменти, които обезпечават и ускоряват реализацията на проекта и минимизират времето за неговото изпълнение.

  Ползи

  • Алтернативен текст по подразбиране
   Минимален риск чрез автоматични инструменти и решения за модернизация.
  • Алтернативен текст по подразбиране
   Рентабилно с малък или никакъв оперативен престой.
  • Алтернативен текст по подразбиране
   Без риск. Избягване на непланиран престой и защита срещу кибер заплахи.
  • Вътре в бутилираща фабрика, хранително-вкусова промишленост, производствена система.
   Подобрена производителност с увеличение на надеждността на Вашите активи за автоматизация.
  • Работници в контролното помещение на газово съоръжение, консултации по отношение на устойчиво развитие
   Гъвкавост и свързаност с нови/отворени архитектури и достъп до множество мрежови опции.
  • Алтернативен текст по подразбиране
   Енергийна ефективност с възможностите на PlantStruxure.