• Default Alternative Text

  Консултации за поддръжка и модернизация (M2C)

  Предизвикателства

  Подобрете ефективността на системата и намалете риска

  Предизвикателствата, с които се сблъсквате по време на жизнения цикъл на Вашата инсталация, се развиват с напредъка на технологиите. Избегнете рисковете от овехтяване, свързани с Вашата система за управление, подобрете ефективността на системата и подобрете конкурентоспособността с нашите M2C услуги.

  Оптимизиране

  Алтернативен текст по подразбиране
  • Решения

   Schneider Electric са разработили услуги за всеки етап от жизнения цикъл, за да можете да идентифицирате рисковете от овехтяване, свързани с Вашата система за управление и вземете правилното решение като намалите или елиминирате тези рискове.
  • Конкурентно предложение

   Документирането на продуктите за автоматизация и частите, инсталирани във Вашия завод Ви помагат да идентифицирате рисковите области и да определите услугите, които ще бъдат най-ефективни за подобряване на ефективността на Вашия завод.
  • Диференциация

   Цялостна доставка от екип експерти на Schneider Electric.

  Ползи

  • архитект и инженер проверяват изпращане на проекти
   Намаляване на бъдещите разходи
  • Алтернативен текст по подразбиране
   Оптимизирайте производителността
  • Усмихнат техник използва таблет докато анализира сървър в голям център за данни
   Намалете проблемите с поддръжката
  • Промишлени работници, работещи върху оборудване, управление на води, промишлено производство.
   Проактивно идентифицирайте потенциалните проблеми с автоматизацията и поддръжката на компонентите за контрол
  • Алтернативен текст по подразбиране
   Съкращаване на непланираните престои
  • Техници правят отчети за устойчиво развитие
   Подобрете и фокусирайте уменията на Вашия технически екип и идентифицирайте потенциалните умения, които им липсват