• Default Alternative Text

  Управление на резервни части

  Предизвикателства

  Критични резервни части са налични, когато се нуждаете от тях.

  Лесният достъп до резервни части е основно изискване, когато се стремите към максимално експлоатационно време на Вашата система за автоматизация. Въпреки това, съгласуването на наличността на компонентите с бюджетните ограничения би могло да е предизвикателство.

  Експлоатация

  Алтернативен текст по подразбиране
  • Решения

   Schneider предлага цялостна услуга за управление на резервните части с опции за съхранение на и извън обекта.
  • Конкурентно предложение

   Придобиване и поддръжка на нива на запасите, необходими за оптимална ефективност на завода. Независимо дали съхранението се извършва във Вашия обект или в централен склад, можете да сте сигурни, че критичните резервни части са винаги налични, когато се нуждаете от тях.
  • Диференциация

   Получавате само оригинални части чрез нашата специализизирана верига за доставки за сервизни продукти и се възползвате от хиляди наши референции.

  Ползи

  • Мъж управлява хидравлична платформа в коридор в склад
   Намалявате капиталовите си разходи, понеже ние оставаме собственик на частите на склад.
  • Алтернативен текст по подразбиране
   Осигурявате си високо ниво на наличност на части с гарантирана доставка в договорните срокове.
  • Независимо от възрастта на оборудването, ние предлагаме опции за обслужване, които включват техническа поддръжка, дистанционно управление, резервни части, обучение, модернизация и консултации; разпределени в 5 ключови фази на жизнения цикъл на управлението на активите. Работник и мениджър в склад.
   Оптимизиране на нивата на запасите в съответствие с Вашите нужди
  • Алтернативен текст по подразбиране
   Балансиране на Вашия бюджет за поддръжка
  • Мъж с каска сочи към машина
   Увеличаване на експлоатационното време на Вашата инсталация