• workers in control room, big data analytics, facility management software

  Актуализация и поддръжка на софтуер

  Предизвикателства

  Получавате максимални ползи.

  Инвестицията Ви в софтуер за автоматизация трябва да се контролира с редовни актуализации и подобрения.

  Експлоатация

  Алтернативен текст по подразбиране
  • Решения

   Нашите услуги за актуализация и поддръжка на софтуер Ви гарантират получаването на своевременни актуализации и пачове за софтуерните продукти на Schneider Electric, така че да можете да ускорите разрешаването на проблеми и намалите до минимум риска от прекъсвания.
  • Конкурентно предложение

   Уверете се, че Вашият софтуер осигурява максимална видимост през системата за автоматизация и процеса. Нашите експерти по сервизни услуги осигуряват поддръжка на място по извършване на дейности за актуализация - на Вашите компютри и устройства - за намаляване до минимум на риска от проблеми със системата.
  • Диференциация

   Възползвайте се от най-краткото време до пускане на пазара, тъй като получавате актуализации веднага след валидиране на дадена версия от нашия развоен отдел (R&D).

  Ползи

  • Бизнесмен работи на компютър, софтуер за енергиен мениджмънт, анализ на големи данни
   Получете неограничен достъп до актуализации и пачове
  • работници гледат в монитори, софтуер за управление на енергия и съоръжения
   Подобрете управлението на софтуера с експертно ноу-хау
  • промишлен софтуер, мъж докосва екран, на който се демонстрират чертежи за център за данни
   Получавате поддръжка на продукта на място и дистанционно
  • Служител гледа объркано сървърен рак
   Ускорете диагностиката и разрешаването на проблеми
  • Алтернативен текст по подразбиране
   Получете препоръки за цялата система