• Men looking at computers reviewing big data analytics, sustainability consulting, energy management software.

  Експлоатация

  Увеличете максималнo експлоатационното време и ефективността на Вашето решение с контрол на капиталовите разходи.

  • Глобални възможности за локална поддръжка

   Намаляване на престоите, планиране на дейностите по поддръжка, предотвратяване на отказите и бързо установяване на проблеми в автоматизацията с помощта на предлаганите от нас услуги.

   Алтернативен текст по подразбиране

   Предизвикателства

   Трябва да разрешавате ежедневни технически въпроси и да опростявате поддръжката, за да постигнете по-добро експлоатационно време и ефективност за автоматизираните си активи - включващи контролери, моторни задвижвания, HMI, SCADA, системи за безопасност и управление
   Алтернативен текст по подразбиране

   Оперативни услуги за промишлена автоматизация

   Максимално увеличение на експлоатационното време с контрол на капиталовите разходи.