• Default Alternative Text

  Услуги за въвеждане в експлоатация

  Предизвикателства

  Не е необходимо въвеждането в експлоатация да бъде времеемко или сложно.

  Минимизирайте времето за въвеждане в експлоатация, намалете риска от отказ на оборудването и се уверете, че Вашата инсталация работи според очакванията.

  Внедряване

  Алтернативен текст по подразбиране
  • Решения

   Получете помощ от експертите при въвеждането в експлоатация на Вашата нова система в най-кратък период от време и с възможно най-малко трудности. Нашите услуги за въвеждане в експлоатация ще съдействат да се възползвате изцяло от стойността на Вашата инвестиция за автоматизация.
  • Ползи

   Можем да Ви помогнем да изберете подходящата технология за Вашия проект, да извършите проектирането и да обучите Вашите кадри относно програмирането, техническото обслужване и потребителските процедури. Въведете Вашата нова система в експлоатация за кратък период от време и с възможно най-малко трудности.
  • Предимства

   С нашите услуги за въвеждане в експлоатация Вие ще получите най-добрата налична експертиза, ще съкратите времето до излизане на пазара и ще осигурите функциониране на оборудването по проект.

  Ползи

  • Служител на Schneider Electric гледа данни за управление на енергията
   Провежда проверки на захранването и диагностиката на всички системни компоненти на Schneider Electric
  • Алтернативен текст по подразбиране
   Идентифицира и осигурява всички резервни части, необходими за успешното въвеждане в експлоатация
  • представители на бизнеса с графики и таблети сравняват данни за управление на енергията
   Проверява нивата на модернизация, за да се увери, че те са подходящи за съответната конфигурация и приложение
  • Бизнесмени с каски се разхождат в завод с много машини, управление на енергията, решения за предприятия.
   Валидира системния монтаж, трасето и свързването на кабелите, мястото в шкафа и охлаждането
  • Мъж, наблюдаващ водопроводи и блок-схеми на няколко монитора, съставяне на отчети за устойчиво развитие
   Проверява обновяванията на системния софтуер
  • Алтернативен текст по подразбиране
   Съставя цялостен доклад за въвеждането в експлоатация с детайли за конфигурацията, топологията и серийните номера