• Default Alternative Text

  Управление на резервни части

  Алтернативен текст по подразбиране

  Предизвикателства

  Без незабавен достъп до правилните резервни части в точния момент, Вие рискувате продължителни прекъсвания 

  Уверете се, че Вашето оборудване ще възобнови работата си възможно най-бързо с политиката за резервни части, която гарантира постоянно обслужване от Schneider Electric. Ние доставяме оригинални резервни части за настоящи и минали продуктови гами на електрическо оборудване.

  • Решения

   Вашето оборудване е проектирано да отговаря на Вашите спецификации. Благодарение на нашата система за индустриално проследяване, ние поемаме ангажимент да доставим точната резервна част, която отговаря на Вашето оборудване и е налична в случай на авария.
  • Конкурентно предложение

   • Гарантираме на нашите клиенти, че ще разполагаме с правилните резервни части през жизнения цикъл на оборудването
   • Гарантираме съответствие с международните стандарти и изискванията на производителя
   • Гарантираме, че доставените резервни части отговарят на спецификациите на оборудването
   • Предлагаме безопасно и бързо отстраняване на повреди
  • Диференциация

   • Препоръчваме Ви резервни части за свеждане до минимум на рисковете от изключване
   • Поемаме ангажимент да доставяме резервни части поне 10 години след изтегляне на продукти от пазара
   • Разполагаме с части на склад за спешни случаи
  • Алтернативен текст по подразбиране
   Резервните части разполагат с гаранция от производителя, със същото ниво на качество.
  • Алтернативен текст по подразбиране
   Съчетайте опит и предложения за резервни части от над 23 стари и нови марки.
  • Алтернативен текст по подразбиране
   Резервни части за над 450 различни гами комутационно оборудване, релейни защити и разпределителни трансформатори.