• Technicians at their station, sustainability reporting.

  Поддръжка

  Техник работи на поредица от електрически машини, електроразпределителни дружества, електроразпределение.

  Предизвикателства

  Богати познания и опит в поддръжката 

  Доброто състояние на Вашето електроразпределително оборудване играе съществена роля за резултатността на Вашия бизнес. Добрата поддръжка на вашето електроразпределително оборудване осигурява безопасност на Вашите служители и върхови производителност и експлоатационно време

  Най-добри практики при поддръжка за максимална безопасност и експлоатационно време

  Алтернативен текст по подразбиране
  • Решения

   • Осигурете надлежна работа на оборудването срещу оптимална цена
   • Отговорни за безопасност и всички други задължителни изисквания за оборудването
   • Контролирайте разходите, като гарантирате устойчивост на оборудването и качество на продуктите и услугите
  • Конкурентно предложение

   Сервизните услуги поддържат Вашето оборудване за ниско и средно напрежение на най-високи експлоатационни нива

   • Внедрете най-добрите практики за поддръжка, 
   • Намалете прекъсванията и времето за рестартиране, 
   • Съответствие с изискванията за безопасност и нормативна база.
  • Диференциация

   Най-добрата в този клас поддръжка на нашите ресурси благодарение на богат опит,

   • Ексклузивни процедури за поддръжка, които позволяват работа на ресурсите в съответствие с проектното и бъдещо развитие
   • Бърз достъп до оригинални резервни части и предвиждане на износването на оборудване.
   • Уникални и патентовани диагностични процедури чрез техническите спецификации на оригиналното оборудване