• Default Alternative Text

  Инсталация и пускане в експлоатация

  Оптимизирайте внедряването и пускането в експлоатация на Вашата електрическа инсталация за средно/ниско напрежение.

  инженер с лаптоп на контролно табло за сградна автоматизация

  Предизвикателства

  Schneider Electric оптимизира вашите ел. инсталации за средно/ниско напрежение от първия ден. Ние Ви даваме гаранция, че Вашето оборудване ще функционира оптимално след пуск и предлагаме експертни съвети как да го поддържате в изправност възможно най-дълго.
  Алтернативен текст по подразбиране

  Оптимизирайте Вашата мрежа от първия ден

  Осигурете правилен пуск на Вашата инсталация

  Защо да работите със Schneider Electric

  • Алтернативен текст по подразбиране Инсталиране Гарантирано правилна инсталация и пълна функционалност от първия ден.
  • икона за инструменти Въвеждане в експлоатация Гарантира постигане на производителност съгласно проекта чрез изпитване и пускане в експлоатация на място, инструменти и процедури.