• Default Alternative Text

  Услуги за модернизация

  Предизвикателства

  Решения за амортизирани UPS-устройства

  Стареенето на критичната Ви инфраструктура я излага на по-голям риск и увеличено време на престой вследствие на амортизацията на компоненти. Нашите услуги по модернизация Ви предоставят решения за увеличаване на работната готовност при максимална възвръщаемост на инвестицията.

  Описание на оферта за услуга за обучение

  Default Alternative Text
  • Решения

   Услугата за възстановяване на модулни UPS (MPRS) осигурява цялостна услуга за обновяване на място. MPRS е идеалното решение за клиенти, които желаят да удължат полезния живот на своите модулни UPS. Системата се актуализира безопасно от сертифицирани сервизни специалисти и ще продължи да работи с максимална ефективност.
  • Конкурентно предложение

   Услугите по модернизация са достъпен подход за удължаване на надеждния живот и надграждане на UPS системата с най-новите технологии.
  • Диференциация

   Предлагаме на клиентите пълната услуга за удължаване на надеждния живот на сегашната им инсталация, като алтернатива на закупуването на ново решение.