• Default Alternative Text

  Услуги за обучение

  • Прочетете

   • Read more about Schneider Electric solutions

    Техническо задание за разширено обучение на оператори

    Разширеното обучение на оператори предоставя обучение на клиента на място на реален обект, което увеличава базата му от знания, разбирането и възможността за работа с критични захранващи системи в рамките на заобикалящата ги среда. Прочетете повече
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Техническо задание за обучение на напреднали оператори

    Обучението за напреднали оператори съчетава обучението в класна стая и лабораторни упражнения. Участниците могат да подобрят знанията си за изградената система и нивото си на увереност при реална работа с това оборудване. Научете повече
  • Видео за разширено обучение за оператори Разширеното обучение на оператори осигурява важни познания и практически опит, необходими за максимално увеличение на оперативната ефективност и работната готовност на системата.