• Default Alternative Text

  Сервизни планове

  Предизвикателства

  Поддържайте максимална ефективност и оптимална производителност

  Когато става дума за поддръжка и експлоатация на Вашата съществено важна инфраструктура, Вашата главна цел е тя да работи с максимална ефективност и оптимална производителност. Ще намерите отговор в плана на Schneider Electric за услуги за критично захранване и охлаждане, съобразен с конкретните нужди на Вашия бизнес.

  Възможности за сервизен план

  Default Alternative Text
  • Решения

   Преференциалният план е цялостно сервизно предложение, предвидено да предостави на клиентите най-доброто налично обслужване на предвидима и рентабилна цена. Преференциалният план позволява на клиента да избере план, който най-добре отговаря на неговите нужди съгласно степента на важност на обекта, архитектурата на физическата инфраструктура и бюджетните ограничения.
  • Предимства

   Преференциалните планове са удобни сервизни пакети за удължаване времето за експлоатация на предвидима цена.
  • Разграничения

   Преференциалният план Ви дава спокойствие със знанието, че Вашата система ще получи поддръжката, от която се нуждае за ефективна експлоатация с минимално време за принудително спиране.