• Default Alternative Text

  Превантивна поддръжка

  • Прочетете

   • Read more about Schneider Electric solutions

    Техническо задание за превантивна поддръжка на UPS и блок за разпределение на захранването (PDU)

    Ежегодното посещение за превантивна поддръжка осигурява цялостна визуална, екологична и електронна инспекция на UPS и/или PDU системата, за да се гарантира, че компонентите функционират съгласно определените технически и екологични спецификации. Прочетете повече
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Техническо задание за превантивна поддръжка на охлаждането

    Посещенията за превантивна поддръжка осигуряват цялостна визуална, екологична и електронна инспекция на охладителната система, за да се гарантира, че компонентите функционират съгласно определените технически и екологични спецификации. Прочетете повече