• Default Alternative Text

  Услуги за управление на поддръжката

  Предизвикателства

  Защитете центъра за данни от рискове

  Системата за управление на поддръжката включва управление на доставчиците, което Ви предоставя едно цялостно решение за ръководене на всички Ваши договори за поддръжка и координиране на дейностите по поддръжка. Schneider Electric ще предостави добре обучен експерт по инсталации на центрове за данни, който ще присъства на място при критични събития по време на поддръжка, за да наблюдава работните дейности, като използва подробен процедурен метод (MOP) и следва стриктни протоколи, разработени специално за критични дейности по поддръжка на инсталации.

  Описание на предлаганите услуги за управление на поддръжката

  Default Alternative Text
  • Решения

   Услугата управление на поддръжката предоставя опростено решение за управление на различни доставчици във Вашия център за данни. В допълнение към едно лице за контакт, тази услуга включва експерти на място и редовно отчитане и преглед на дейностите, както и обсъждане на възможни подобрения.
  • Предимства

   • Едно лице за контакт за всички услуги по поддръжка с централизирана доставка, фактуриране и управление на договори за обслужване на доставчици.
   • Наблюдението на доставчиците на място и управлението на промените намаляват рисковете по време на дейностите по поддръжката.
   • Препоръки за подобрения на надеждността въз основа на конкретни идеи, получени на място.
  • Разграничаване

   Опростяване на дейностите за център за данни, чрез един източник на поддръжка, плюс експерти на място в случай на необходимост.