• Default Alternative Text

  Експлоатация на инсталациите

  • Прочетете

   • Read more about Schneider Electric solutions

    Техническо задание за управление на сградни инсталации

    Аутсорсингът на функцията за управление и поддръжка на сградни инсталации е стандартен и рентабилен метод за осигуряване на оптимална ефективност на критични технически съоръжения като центрове за данни. Ползите от аутсорсинга включват увеличено експлоатационно време, по-добра използваемост на капацитета, подлежащи на одиторска проверка стандарти, по-дълъг живот на активите и увеличена енергийна ефективност. Прочетете повече