• Default Alternative Text

  Експлоатация на инсталациите

  Предизвикателства

  Повече време да се концентрирате върху основния си бизнес

  Нашето решение за управление на сградни инсталации предлага добре обучени и сертифицирани специалисти за вашия обект. Ние извършваме дейности по превантивна и и аварийна поддръжка, надзор на външни доставчици, извършване на ежедневни контролни обходи и разработване на строги оперативни процедури на базата на най-добрите практики в областа и нашия огромен опит.

  • Решения

   Управлението на сградни инсталации е специализирана програма за управление на сгради, създадена в резултат на високите изисквания към средата на Вашите критични системи и оборудване. Тази програма привежда практиките по отношение на инсталациите в съответствие с IT стандартите за промяна на управлението, като осигурява рамка за оптимизиране на производителността, надеждността и ефективността на съоръженията.
  • Предимства

   • Непрекъснато осигурява висока работна готовност на системата и увеличава времето за експлоатация чрез подобрени процеси и процедури за управление на риска.
   • По-ниски общи разходи за експлоатация, чрез оптимизация на програмата за поддръжка приложение на доказани методи за съкращаване на разходи и непрекъснати нововъведения и подобрения.
   • Увеличеното време за експлоатация, по-доброто използване на възможностите, подлежащите на одиторска проверка програмни стандарти, по-дългият живот на актива и повишената енергийна ефективност, допринасят за по-ниски общи разходи за експлоатация.
   • Всеобхватни, водещи за индустрията решения за целия жизнен цикъл на центъра за данни.
   • Възможност за надграждане чрез глобални възможности, базирани на стандарти и основани на качеството.
  • Диференциация

   Специализиран персонал на обекта, който извършва:
   • Подготовка за извънредни ситуации и управление на инциденти
   • Наблюдение на съоръженията
   • Оптимизация на системи
   • Съгласуване на мерките за безопасност
   • Изпълнение на нормативните изисквания
   • Програма за обучение на световно ниво
   • Техническа поддръжка от фирмен персонал
   Програма за обучение на световно ниво.
   Техническа поддръжка от фирмен персонал.