• Default Alternative Text

  Интегриране на мрежи

  • Прочетете

   • Read more about Schneider Electric solutions

    Техническо задание за персонализирана инсталация на Netbotz

    Тази услуга гарантира необходимия сертифициран персонал на Schneider Electric, който да инсталира системите за сигурност и наблюдение на средата на NetBotz® и Pelco® в съответствие с местните, областните и националните изисквания. Прочетете повече
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Техническо задание за инсталация на специализирано структурно окабеляване

    Тази услуга предоставя необходимите ресурси, експертни познания и инструменти за проектиране и инсталация на цялостна система за структурно окабеляване за Вашата нова или съществуваща ИТ среда Научете повече