• Default Alternative Text

  Надеждност, наличност и качество на енергията

  Алтернативен текст по подразбиране

  Предизвикателства

  Съвременното оборудване предава данни за съхранение и анализ. Престоят никога не е вариант, необходими са надеждни системи, за да се осигури цялостна оптимизация на дейността и защита на критичното оборудване. Наличието на електрозахранване по всяко време е от критично значение. Трябва да максимизирате времето на работа, да осигурите качество, да намалите потреблението и да контролирате енергийните разходи.
  • Усъвършенствайте Вашия бизнес

   • Индивидуализирани решения
   • Системна интеграция
   • Системен дизайн
   • Технически съпорт.
   • Фокусирани върху индустрията решения
  • Защо Schneider Electric?

   Нашите решения осигуряват интегрирани системи за управление на електроснабдяването, които повишават надеждността на Вашата електроразпределителна система, като същевременно повишават и финансовата и оперативната надеждност на Вашето предприятие.

   Можем да Ви помогнем да осигурите безпрепятствено функциониране на Вашата електроразпределителна система, от въвода от енергийната компания до контакта.
  Алтернативен текст по подразбиране

  Поемете управлението на Вашата енергия

  Интелигентни системи за контрол на електроснабдяването съдействат за постигането на висока степен на надеждност и наличност на енергията за чувствителни към захранването процеси и оборудване.