• Default Alternative Text

  Управление на фактури и данни

  Алтернативен текст по подразбиране

  Предизвикателства

  Пълни, надеждни, точни данни.

  Вероятно разполагате с голямо разнообразие от данни във Вашето предприятие. Проверката на точността и пълнотата на тези данни е много трудно, а тяхното събиране, организиране и преглед е истинско предизвикателство.
  • Усъвършенстване на Вашия бизнес

   Предлагайки индивидуализирано решение за данните, Schneider Electric дава възможност на Вашия екип да взема по-информирани решения по въпросите на енергията и устойчивото развитие. Ние предлагаме алтернативи за управление, набиране, плащане и проверка на данните и фактурите, които усъвършенстват Вашия бизнес.
  • Защо Schneider Electric?

   • Набирайте, обобщавайте и проверявайте данните на базата на обща платформа.
   • Откривайте и отстранявайте грешките при таксуването и работете за недопускане на бъдещи грешки.
   • Уверявайте се, че сметките се плащат навреме, намалявайте таксите за просрочено плащане и вътрешната обработка.
  • Разликата, която заслужавате

   • Schneider Electric разполага с глобален екип за данни, фокусиран върху решаването на всяко едно от предизвикателствата на нашите клиенти, относно данните. 
   • Нашият екип обработва повече от 500,000 фактури всеки месец, на 40 езика, в 130 държави и 85 валути.
  Алтернативен текст по подразбиране

  Вижте допълнителните услуги за управление на данните за източниците и управление на енергията

  Schneider Electric специализира в препоръчването и внедряването на индивидуализирани решения за управление на данните за компании в широка гама промишлени сектори. За да опрости процеса, нашият екип координира етапа на адаптация и осигурява целостта на Вашата програма за данни през целия период на партньорство с Вас.

  Ползи

  • Алтернативен текст по подразбиране

   Съкратете времето и усилията на Вашия екип за набиране, проверка, обработка на данните и плащане.
  • представители на бизнеса с графики и таблети сравняват данни за управление на енергията

   Съберете информацията, необходима за съставянето на отчети за опазването на околната среда и въглеродните емисии, както и за закупуването на енергия.
  • Времето е пари, финанси, управление на времето, устойчиво развитие

   Спестете пари, като намалите таксите за просрочено плащане и съкратите разходите за обработка на фактурите.