• Default Alternative Text

  За да наблюдавате активите си, изберете своя прекъсвач.

  Алтернативен текст по подразбиране

  Наблюдение и сигурност за всички Ваши електрически активи с едно просто действие

  PowerTag е компактно, лесно за инсталация безжично устройство за прекъсвачи, което препраща много точни данни за всички електрически товари, от IT и ОВиК, до машини, помпи и процесно оборудване.

  Това устройство опростява по един иновативен начин управлението на енергия, чрез фактор с адаптивна форма, който може да се използва от средни до големи сгради от всякакъв тип.

  • Алтернативен текст по подразбиране
   Подобрете времето за експлоатация

   PowerTag позволява на операторите по поддръжка на сгради и фасилити мениджърите непрекъснато да следят изправността на електрическата инсталация на дадена сграда и свързаното към нея оборудване.

   PowerTag предоставя много подробна информация за консумацията на електрическа енергия и товарите - ток, напрежение, мощност, претоварвания, небалансирано натоварване на фази и др.

   Това позволява установяване в реално време и известяване за потенциални проблеми преди тяхното възникване, така че операторите да могат да направят необходимата поддръжка, за да поддържат функционирането на сградата по предназначение.

  • Алтернативен текст по подразбиране
   Компактен, приложим дизайн

   Спестяващото пространство помощно устройство PowerTag е просто за монтаж и лесно се разполага във всяко контролно табло, давайки възможност за оптимална поддръжка на по-голям брой наблюдавани устройства в сравнение с конкурентни продукти. 

   PowerTag безжичните прекъсвачи улесняват измерването и контрола на възможно най-голям брой натоварвания. А безпроблемната интеграция в BMS подобрява енергийната ефективност на Вашето съоръжение, независимо от производителя на BMS.

  • Маркирайте вашите съществуващи или нови прекъсвачи. Непрекъснат поглед върху изправността на Вашите стратегически активи.

   Маркирайте и наблюдавайте товарите за: 
   • Прецизни, в реално време данни за енергия, токове, мощност, напрежение
   • Точна активна енергия (клас 1)
   • Частичен и пълен мониторинг
   • Проверка на небалансираното натоварване на фазите

   Маркирайте и обезопасете активите:
   • Известие за претоварване предалармена сигнализация
   • Алармена сигнализация за загуба на напрежение и претоварване при изключване
   - Незабавни, автоматизирани email известия
   - Адаптиран за употреба в сградни системи и приложение Facility Hero

   Default Alternative Text