Какво ново в изданието 2016?

  • Обновено е съдържанието на тема  "Енергийната ефективност в електроразпределението": актуализации на стандартите и наредбите за енергийна ефективност, ново съдържание, свързано със стандарта IEC60364-8-1, Smart  Табла и др.

  • Нова глава на тема "Електрически измервания": въведение в различните приложения на измерването (енергийна ефективност, анализ на потреблението на енергия, фактуриране, разпределение на разходите, качество на захранването и др.)

  • Редакция на главата "Защита от свръхнапрежение" съгласно стандарта IEC60364 част 4-44, публикувана през 2015 г.

  19668780_CB-2560x900

  Практическо ръководство

  Ръководството за електрически инсталации е съставено за специалисти по електротехника, които трябва да проектират, инсталират, инспектират и поддържат електрически инсталации ниско напрежение в съответствие със стандартите, публикувани от Международната електротехническа комисия (IEC).
  "Кое техническо решение ще гарантира, че са спазени всички задължителни правила за безопасност?" Отговорът на този въпрос винаги е бил основен при създаването на този документ.

  Експертен съвет

  Написан от най-талантливите експерти по част електроразпределение на Schneider Electric, които споделят своите знания, водещи в индустрията по отношение на нови и актуализирани стандарти и технологични развития в областта на електрическите инсталации. 

  Ръководството за електрически инсталации също така се предлага в Wiki формат, за да могат всички експерти да дадат своя принос в съставянето му.

  • Алтернативен текст по подразбиране
   Универсално приложение в търговски, промишлени или битови електрически инсталации Ръководството е предназначено за всички специалисти по електротехника, включително инженери консултанти, проектанти, изпълнители, производители на табла, управители на сгради, студенти по електроинженерство и преподаватели, както и лица, участващи в стандартизирането, сертифицирането или инспекцията на тези електрически инсталации.
  • Алтернативен текст по подразбиране
   Разглеждане на важните теми, свързани с електрически инсталации Обхващаме пад на напрежението, електрическа безопасност, оразмеряване на проводници, електрически изчисления, електрически стандарти, проектиране на електрическа инсталация, електрическа защита, прекъсвачи, подстанции за средно/ниско напрежение (MV/LV), схеми за заземяване, електромагнитна съвместимост, корекция на фактора на мощността, хармоници, защита от пренапрежение и др.

  Съдържанието включва

  • Общи правила на проектиране на електрически инсталации
  • Свързване към комуналната разпределителна мрежа средно напрежение
  • Свързване към комуналната разпределителна мрежа ниско напрежение
  • Ръководство за избор на архитектура за средно и ниско напрежение на сгради
  • Електроразпределение ниско напрежение
  • Защита срещу токови уреди и пожари в електрическата мрежа
  • Оразмеряване и защита на проводници
  • Комутационна апаратура ниско напрежение: функции и избор
  • Защита от пренапрежение
  • Енергийна ефективност в електро-разпределението
  • Корекция на фактора на мощността
  • Управление на хармониците 
  • Характеристики на конкретни източници и товари
  • Фотоволтаична (PV) инсталация
  • Жилищни и други специални обекти
  • Електромагнитна съвместимост (EMC)
  • Измервания

  Изтегли ръководството!

  Нашето ръководство за електрически инсталации предоставя знанията и съветите, от които се нуждаете. Новото издание 2016 е вече достъпно!
  Изтеглете сега