• Вашето предприятие така, както не сте го виждали никога

Алтернативен текст по подразбиране

Открийте как архитектурата PlantStruxure превръща 3D ефективността в реалност

Решенията на PlantStruxure за телеметрия и отдалечени SCADA системи предоставят интелигентно, ефективно и надеждно дистанционно управление на дейности и ресурси в критични инфраструктури. Всички местни и отдалечени ресурси са видими в една и съща архитектура, което позволява сигурно, надеждно наблюдение и управление на мрежа, покриваща голяма територия - от полеви мрежи до предприятия.

  • Заводи и инфраструктура: Архитектурата PlantStruxure предоставя гладко интегрирана PLC/SCADA платформа с лесен, интуитивен интерфейс за оператора, който може да бъде настроен според конкретни изисквания.
  • Разпределена система за управление: PlantStruxure PES (Process Expert System) е иновативна система за автоматизация на процеси в PlantStruxure, която съчетава най-доброто от PLC/SCADA и DCS (разпределените системи за управление) и го съчетава с интегрирани функции за управление на енергията.

PlantStruxure предлага 3D модел на текущата ефективност на вашето предприятие, който може да превърне полевите данни от различни области в съдържателна бизнес информация, която пряко подобрява вашите нетни финансови резултати.

Вижте как решението на PlantStruxure помогна на един производител на етанол в Бразилия да намали оперативните разходи и времето за инженерен труд
Научете повече