• Интернет на нещата и честотните регулаторите Altivar Process

Алтернативен текст по подразбиране
Altivar Process, първите честотни регулатори, които предлагат голям набор от услуги, навлизат в изцяло нова епоха. Благодарение на сливането на информационните и оперативните технологии, Altivar Process може да използва предимствата на Интернет на нещата, което ги превръща в единствените регулатори, които могат наистина да ви помогнат да постигнете оптимални бизнес резултати и производителност на процесите.

Те ще ви помогнат да постигнете оптимални бизнес резултати и максимално ефективни процеси

Altivar Process е цялостна гама честотни регулатори за приложения от 0.75 до 1.5 MW. Чрез авангардно наблюдение на системата и състоянието на оборудването, Altivar Process гарантира, че приложенията винаги работят с висока ефективност.

Предоставят се данни в реално време за работата на активите, което позволява на системата за автоматизация незабавно да засече неефективни елементи и да реагира, преди те да повлияят на вашите финансови резултати. Altivar Process позволява  планирана поддръжка чрез наблюдение на състоянието, дистанционна диагностика и отстраняване на неизправности.

Благодарение на сливането на информационните и оперативните технологии, Altivar Process може да използва предимствата на Интернет на нещата.
Научете повече