• Иновация на всяко ниво

екран на контролна зала в нефтена рафинерия

Нашата планета е поставена пред енергийна дилема: консумацията ще нараства с 50%, а в същото време трябва да намалим емисиите си на въгледороден диоксид наполовина.

Единственото възможно решение е да станем 3 пъти по-ефективни. Енергията е основата на живота. Life is On, когато има електроенергия. В Schneider Electric ние гарантираме, че енергията я има, като я правим безопасна, ефективна, свързана и устойчива.

Schneider Electric е в уникална позиция за справяне с предизвикателството на ефективността. Нашият опит в обединените IT-OT технологии и Smart Grid правят потреблението на енергия по-ефективно и свързано.

Съвместно създаваме бъдещето на един нов свят на енергия, който е “3D + E”:

  • По-декарбонизиран: Активната енергийна ефективност от страната на търсенето е с 3 пъти по-голям потенциал за намаляване на емисиите на CO2 от страната на предлагането.
  • По-децентрализиран: Соларните системи и системите на съхранение ще отговарят за ~50% от новите добавки към капацитета до 2030 г. , като за 57% от потребителите се счита, че ще станат енергийно самодостатъчни, което ще доведе до нужда от повече микромрежи.
  • По-дигитализиран: Други 50 милиарда устройства и "неща" ще бъдат свързани към Интернет в рамките на 5 години.
  • По-електрически: Нуждите от електричество ще нараснат с 80% в следващите 25 години.
Нашите иновации използват силата и обещанието на IoT революцията на всяко ниво:
  • Свързани продукти: Ние създаваме иновации в основата, за да интегрираме интелигентна, свързана технология със способност за цифров пренос на данни.
  • Edge контрол След това наслагваме ниво на хардуер и софтуер, за да изградим критична автоматизация в реално време и да управляваме решенията на оперативно ниво. 
  • Приложения,анализи и услуги: Нашият софтуер, приложения и анализи на ниво предприятие пренасят всички данни в оперативната интелигентна система.
В допълнение към това инфраструктура, защитена със система за кибер сигурност, предоставя информацията на правилните хора, когато се нуждаят от нея, 24 часа в денонощието.

Прочетете повече за това как даваме ново определение на енергийния мениджмънт и автоматизацията в "Иновация на всяко ниво" заедно с изобилие от линкове към ексклузивно съдържание за идейно лидерство.

За да знаете повече