• Колко са важни решенията за непрекъсваемо електрозахранване за пречиствателните станции?

Алтернативен текст по подразбиране

В станциите за обработка на битови и отпадни води, механичните елементи на помпите и автоматизираните машинни елементи са изложени на най-голям риск от повреда при прекъсване на захранването.

Експертите по критично захранване на Schneider Electric™ могат да изградят монофазни и трифазни UPS решения, за да позволят на операторите на станции за води и отпадни води:

  • Да направят водата безопасна за човешка консумация 
  • Спазят държавните разпоредби 
  • Изпълнят високите изисквания на клиентите 
  • Подобрят оперативните резултати