• Представяне на непрекъснато наличие на електрозахранване за водноелектрическите централи

Алтернативен текст по подразбиране
Критични системи в цикъла чисти/отпадъчни води Специалистите по чисти и отпадъчни води могат да се възползват от вариантите за пълно обслужване и глобални центрове на Schneider Electric за обезпечаване на непрекъснатост и висока ефективност на целия жизнен цикъл на водата.

Взаимната зависимост между водата и енергията изисква по-добър контрол и автоматизация

Водата и енергията са неизменно свързани и еднакво важни за опазване за бъдещите поколения. Поради продължаващото стремително нарастване на населението и увеличаващия се недостиг на вода, светът е изправен пред дилемата: произвеждане на повече енергия с по-малко вода или чиста вода за повече хора при използване на по-малко енергия.

Високо ниво на контрол и автоматизация е от безусловна важност във водоснабдяването и пречистването на отпадни води и това е причината непрекъснато електрозахранване да е критично важно във всеки етап от пречистването и разпределението на водите. Комбинирани с UPS защита и интелигентни системи за контрол на електроснабдяването, защитените решения за електроснабдяване и охлаждане могат да помогнат на водноелектрическите централи да:

  • Спестят до 30% от разходи за енергия
  • Поддържат потока от чиста, безопасна питейна вода за населението
  • Защитават критични за електрозахранването приложения като ултравиолетова дезинфекция, импулсни клапани в мембранната система и управление на контролери в отдалечени табла

Независимо дали проектира персонализирана или готова за експлоатация система, Schneider Electric предлага решения, които оптимизират електрозахранването и охлаждането на водноенергийните централи