Altivar 12

Честотни регулатори за компактни машини 0,18 > 2,2 kW
Помогнете ми да направя правилния избор Свържете се с експерт Обратно към Компактни Честотни Регулатори

Представяне

Altivar 12
Честотни регулатори за компактни машини с трифазни асинхронни електродвигатели за 240 V - от 0,18 до 4 kW
 • Представяне

  Дизайн, ориентиран към лесно интегриране

  • Функции за повишена производителност (с вграден PID регулатор, многоскоростно управление и др.)
  • Лесна комуникация с всички останали машинни компоненти посредством вградена универсална серийна връзка Modbus
  • По-малко заемано място, особено по отношение на дълбочината на апаратурата, тъй като вариантите без радиатор разсейват топлината в корпуса на машината

  Без компромиси по отношение на качеството
  Все по-високи работни показатели за вашите електродвигатели, осигурени от: 

  • Фабрични настройки, които осигуряват висококачествено управление при първото включване на захранването
  • Интегриране на различни профили на управление: стандартни (U/f), с повишени показатели (безсензорно векторно управление, SVC) и помпа/вентилатор (квадратичен профил Kn²)
  • Високи динамични работни показатели при ускорение и при спиране
  • Отлично регулиране на скоростта при пиково натоварване на машината
  • Нисък шум и лесно техническо обслужване

  Създадени за лесно монтиране и опроводяване на задвижването: 

  • Лесен достъп отстрани
  • Множество ясни маркировки
  • Бързо откриване и защита от свръхтокове на електродвигателя (обичайни при превключване на електродвигатели и при автоматично прихващане на въртящ се товар)
  • Идеално интегриране на еднофазен модел от 240 V в електрическата мрежа, благодарение на вградения EMC филтър

  Икономия на време от опроводяване

  • Лесен достъп до всички кабели и настройки от лицевия панел
  • Лесен достъп отстрани
  • Само една отвертка е необходима за всички връзки

  Икономия на време от програмиране

  • Бутон за навигация за лесен достъп до менюто: конфигурирайте параметрите на приложение си само с няколко щраквания
  • Структурирано меню
  • Режим Задание: При локална работа (бутони вкл./изкл.) и за настройка на скоростта и дисплея
  • Меню мониторинг: За показване на параметрите на дисплея (създайте свое собствено меню)
  • Меню конфигуриране: За конфигуриране на вашите приложения и настройки

  Икономия на време при пускане в експлоатация

  • Честотният регулатор може да бъде конфигуриран преди доставяне (от дистрибутора), по време на съхранение (в склада) или по време на монтиране, преди първото подаване на захранване към електрическото табло
  • Не се изискват допълнителни настройки регулиране и има ръководство за бързо стартиране, за моментално въвеждане в експлоатация
  • Лесно програмиране: Работа на избран от вас език, а от ноември 2009 можете да изтеглите безплатно софтуерния пакет SoMove от www.schneider-electric.com
  • Опция Bluetooth, за изтегляне или достъп до настройките от компютър или мобилен телефон и по-лесно използване


 • Ползи

  Малки размери, високи работни показатели! 

  Гамата Altivar 11 е заместена от гамата Altivar 12.

  Честотни регулатори за компактни машини с трифазни асинхронни електродвигатели за 240 V -

  от 0,18 до 0,75 kW, за еднофазно електрозахранване 120 V -
  от 0,18 до 2,2 kW, за еднофазно електрозахранване 240 V -
  от 0,18 до 4 kW, за трифазно електрозахранване 240 V

  • Могат да се конфигурират в своята опаковка
  • Опция за бързо стартиране, която не изисква настройка
  • Интуитивна навигация
  • Още по-компактни
  • EMC филтър категория 1
  • Локално управление от лицевия панел
  • Серийна връзка Modbus
  • Устойчиви на тежки условия на експлоатация
 • Приложения

  • Компактни машини за
   промишлен транспорт (малки конвейери и др.)
   Опаковане (малки машини за етикетиране, малки машини за амбалаж)
   Помпени инсталации (смукателни помпи, центробежни помпи, циркулационни помпи и др.)
   Машини с вентилатори (за отвеждане на въздух и дим, машини за производство на пластмасово фолио, пещи, котли и др.)
  • Прости машини за бита
   Промишлен транспорт (входни бариери, въртящи се рекламни пана)
   Здравеопазване (медицински легла, пътеки за тичане)
   Хранително-вкусова промишленост (мелници, машини за месене, миксери и др.)
  • Други приложения
   Хранително-вкусова промишленост (птицеферми, оранжерии и др.)
   Мобилни машини и малки устройства, снабдени със захранващи контакти
   Приложения, традиционно използващи други решения (двускоростни постояннотокови двигатели, механични задвижвания и др.)