• Default Alternative Text

  Многообразие и интеграция

  Многообразието е нашето наследство и нашето бъдеще. Бъдете част от него.

  В Schneider Electric многообразието е неделима част от нашата историята, културата и идентичност. Интеграцията е начинът, по който възприемаме и се отнасяме към всички различия.
  Искаме да създадем култура, която приобщава всички форми на различие и ги разглежда като истинска ценност.
  • Горди сме, че един от нашите служители е носител на олимпийския факел.

   Хенри Гургел от Schneider Electric Бразилия - член на бразилския параолимпийски отбор по вдигане на тежести - пренесе олимпийския факел през щата Сиера.

  • HeForShe IMPACT 10x10x10, Давос 2016 г.

   HeForShe IMPACT 10x10x10 издаде Доклад за равнопоставеност в Давос през януари 2016 г. Десет от водещите световни компании са оповестили нови цифри за половото многообразие на работната сила във встъпителния доклад за равнопоставеност за HeForShe на ООН-Жени.

  • Всеки от нас е уникален

   Искаме да създадем приобщаваща култура, в която всички форми на многообразие се разглеждат като истинска ценност за дружеството.

  • Централа на ООН в Ню Йорк

   На Жан-Паскал Трикуар, главен изпълнителен директор на Schneider Electric е връчена една от петте престижни награди за демонстрираната от него ангажираност и прилагането на политики за развитие и овластяване на жените на работното място, пазара и в общността.

   • #HeForShe Нашата подкрепа към глобалното движение за солидарност

    Откакто станахме един от 10-те шампиона в IMPACT 10x10x10, много от нашите служители мъже се присъединиха към тази вдъхновяващата инициатива с много енергия и истинска отдаденост.

    Брошура "HeForShe мобилизация" (pdf, 932 Kb)
    Default Alternative Text
   • Подкрепа на равенството между половете

    През изминалата година сме реализирали политики за развитие и овластяване на жените на работното място. Поставяме фокус и върху равенството между половете и превръщаме многообразието в един от ключовите компоненти на стратегията ни за развитие на кадрите.

    Брошура "Подкрепа за равенството между половете" (pdf, 1 Mb)
    Default Alternative Text
   • Ангажимент на висшето ръководство

    Да се обърнем към нашата култура е едно от ключовите предизвикателства, пред които сме изправени, за да се превърнем в полово балансирана компания.
    Промяната на културата започва от горе.

    Брошура "Ангажимент на висшето ръководство" (pdf, 1.3 Mb)
    Business colleagues looking at blueprint
   • Овластяване на жените

    В Schneider Electric  третираме всички наши служители с еднакво уважение и създаваме и насърчаваме подкрепяща среда, в която всички индивиди реализират своя максимален потенциал, независимо от своя пол или други различия.

    Брошура "Овластяване на жените" (pdf, 1.2 Mb)
    Default Alternative Text
   • Брошура Запознайте се с политиката за многообразие и интеграция в Schneider Electric

    Принципите за многообразие и интеграция описват как нашите ангажименти се прилагат спрямо Schneider Electric и посочват начините, по които те трябва да бъдат разглеждани и реализирани на всички нива в дружеството.

    Брошура "Многообразие и интеграция" (pdf, 888 Kb)
    Default Alternative Text
   • Бяла книга Как по-добрият баланс между половете в глобалните корпорации може да стимулира бизнеса

    Много глобални корпорации се стараят да се адаптират към новите тенденции като икономическата нестабилност и променящия се начин на живот. Проучване е демонстрирало, че липсата на нови идеи и съпротивлението срещу алтернативни подходи е водеща причина за стагнация в съвременната бизнес среда. Проучването продължава с доказването, че значителен дисбаланс между половете на висшите и средни мениджърски нива на глобална организация води до липса на креативност в решаването на проблеми на бизнеса. Този документ разглежда начина, по който балансът между половете води до увеличен растеж и иновация.

    Бяла книга "Как по-добрият баланс между половете в глобалните корпорации може да стимулира бизнеса" (pdf, 668 Kb)
    Default Alternative Text